Privacybeleid

Merel Roze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Wil je mijn contactgegevens? Stuur me een bericht.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen
Mijn website slaat bepaalde persoonsgegevens van je op. Dit gebeurt automatisch doordat je gebruik maakt van deze website en/of doordat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik eventueel al dan niet bewust opsla:

  • Voor- en achternaam (indien zelf ingevuld)
  • E-mailadres (indien zelf ingevuld)
  • IP-adres
  • Data voor Google Analytics for WordPress by MonsterInsights
  • Type browser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ben je ervan overtuigd dat ik persoonsgegevens heb verzameld die bijzonder of gevoelig zijn? Stuur me een mail met deze informatie. Dan verwijder ik de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens opsla
Mijn website slaat jouw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

  • Om met jou in contact te komen, omdat je bijvoorbeeld een reactie hebt achtergelaten of me een bericht hebt gestuurd.
  • Met deze website verdien ik geen geld. Daardoor verzamel ik geen gegevens om je iets te verkopen.
  • Om te kijken of je geen bezoeker met kwade bedoelingen bent.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mijn site neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik bijvoorbeeld) tussen zit. Deze site gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress + plugins, waaronder Google Analytics for WordPress by MonsterInsights en Contact Form 7.

Bewaartijd persoonsgegevens
Deze site bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

De website bewaart de gegevens die je achterlaat bij reacties. Je hebt zelf controle over deze gegevens door in te vullen wat je kwijt wilt. Daarnaast wordt je IP-adres opgeslagen. Bij blogs met een reactiemogelijkheid is dit ingebouwd, om bezoekers bij wangedrag te kunnen blokkeren (spam, belediging, racisme en andere wettelijk verboden gedragingen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Mijn site deelt geen gegevens met derden, tenzij dit wettelijk is vereist of dat dit onontkoombaar is voor de werking van de site. Zo wordt het blog gehost door Two Kings, dus alle gegevens van dit weblog staan opgeslagen op hun servers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Er staat een tracking code van Google Analytics op de pagina’s waarmee bezoekersstatistieken worden vastgelegd. Deze gegevens worden na 24 maanden automatisch gewist. Er wordt géén gebruik gemaakt van advertentie-cookies e.d.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de website merelroze.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mij via de pagina Contact.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Mijn site neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo vindt alle communicatie met de website plaats via een beveiligde verbinding.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Laatste update: mei 2018